I krig finns det inget pris för tvåan.


i-krig-finns-det-inget-pris-för-tvåan
krigfinnsdetingetprisfrtvåani krigkrig finnsfinns detdet ingetinget prispris förför tvåani krig finnskrig finns detfinns det ingetdet inget prisinget pris förpris för tvåani krig finns detkrig finns det ingetfinns det inget prisdet inget pris föringet pris för tvåani krig finns det ingetkrig finns det inget prisfinns det inget pris fördet inget pris för tvåan

Det finns inget substitut för hårt arbete, 23 eller 24 timmar om dygnet. Och det finns inget substitut för tålamod och acceptans.Krig kan undvikas, och det bör undvikas. Jag vill inget krig.När vi har ett krig finns det bara en sak att göra. Det måste vinnas. För nederlag ger värre saker än någon som någonsin kan hända i krig.Det finns ingen moral i krig. Moral är ett privilegium för dem att döma av avståndet. Krig är bara död och förstörelse.Vad är inte konservativ om att säga, Det finns inget mindre roligt än någon som ser cool. Det finns inget mer tilltalande.