I det aritmetiska av kärlek, ett plus ett lika med allt, och två minus ett lika ingenting


i-det-aritmetiska-av-kärlek-ett-plus-ett-lika-med-allt-och-två-minus-ett-lika-ingenting
mignon mclaughlindetaritmetiskaavkärlekettpluslikamedalltochtvåminusingentingi detdet aritmetiskaaritmetiska avav kärlekett plusplus ettett likalika medmed alltoch tvåtvå minusminus ettett likalika ingentingi det aritmetiskadet aritmetiska avaritmetiska av kärlekett plus ettplus ett likaett lika medlika med alltoch två minustvå minus ettminus ett likaett lika ingentingi det aritmetiska avdet aritmetiska av kärlekett plus ett likaplus ett lika medett lika med alltoch två minus etttvå minus ett likaminus ett lika ingentingi det aritmetiska av kärlekett plus ett lika medplus ett lika med alltoch två minus ett likatvå minus ett lika ingenting

I det aritmetiska av kärlek, 1 + 1 = Allt & 2-1 = Ingenting.Kärlek är ett bedrägeri och en fälla. Kärlek är lika stor myt att Gud sitter med sin flödande vitt skägg i en tron och tittar på oss.Två själar med men en enda tanke av kärlek och beundran, lika två hjärtan slår som en!Kärlek börjar med ett ord, ett skämt, en text, ett telefonsamtal, en sång, en kram, en kyss. Och det oftast slutar med ett misstag.Två fel gör inte ett rätt, men det gör oss lika och jämn.Önskan att irritera någon, skada någon, kan lika väl vara ett tecken på en lika av en ängslig disposition.