Hur mycket kan vi misstro män uppriktighet alltid tror vi att de talar till oss mer uppriktigt än till andra


hur-mycket-kan-vi-misstro-män-uppriktighet-alltid-tror-vi-att-de-talar-till-oss-mer-uppriktigt-än-till-andra
françois de la rochefoucauldhurmycketkanvimisstromänuppriktighetalltidtrorattdetalartillossmeruppriktigtänandrahur mycketmycket kankan vivi misstromisstro mänmän uppriktighetuppriktighet alltidalltid trorvi attatt dede talartalar tilltill ossoss mermer uppriktigtuppriktigt änän tillhur mycket kanmycket kan vikan vi misstrovi misstro mänmisstro män uppriktighetmän uppriktighet alltiduppriktighet alltid troralltid tror vitror vi attvi att deatt de talarde talar tilltalar till osstill oss meross mer uppriktigtmer uppriktigt änuppriktigt än tillän till andrahur mycket kan vimycket kan vi misstrokan vi misstro mänvi misstro män uppriktighetmisstro män uppriktighet alltidmän uppriktighet alltid troruppriktighet alltid tror vialltid tror vi atttror vi att devi att de talaratt de talar tillde talar till osstalar till oss mertill oss mer uppriktigtoss mer uppriktigt änmer uppriktigt än tilluppriktigt än till andrahur mycket kan vi misstromycket kan vi misstro mänkan vi misstro män uppriktighetvi misstro män uppriktighet alltidmisstro män uppriktighet alltid trormän uppriktighet alltid tror viuppriktighet alltid tror vi attalltid tror vi att detror vi att de talarvi att de talar tillatt de talar till ossde talar till oss mertalar till oss mer uppriktigttill oss mer uppriktigt änoss mer uppriktigt än tillmer uppriktigt än till andra

Lyssna noga på hur en person talar om andra människor till you.This är hur de kommer att tala om dig till andra människor.Men mycket vi misstro uppriktigheten som vi samtalar med, men ändå tror vi att de berätta mer sanning för oss än för någon annan.Gud tar bort världen, att hjärtat kan klyva mer till honom i uppriktighet.Charity består inte så mycket på hur mycket vi ge till personen, men på hur mycket vi håller för oss självaJag har alltid varit mycket bundna till djur - mer än de flesta människor. (skrattar) Jag tror inte att de kan försvara sig, så vi måste hjälpa dem.Moms är skyddsänglar till oss när de är på denna earth..and när de går till heaven..they har så mycket mer makt att vaka över oss