Hugh Grant är den viktigaste mannen. Han är nummer ett romantisk komedi mannen i världen.


hugh-grant-är-den-viktigaste-mannen-han-är-nummer-ett-romantisk-komedi-mannen-i-världen
hughgrantärdenviktigastemannenhannummerettromantiskkomedimannenvärldenhugh grantgrant ärär denden viktigasteviktigaste mannenhan ärär nummernummer ettett romantiskromantisk komedikomedi mannenmannen ii världenhugh grant ärgrant är denär den viktigasteden viktigaste mannenhan är nummerär nummer ettnummer ett romantiskett romantisk komediromantisk komedi mannenkomedi mannen imannen i världenhugh grant är dengrant är den viktigasteär den viktigaste mannenhan är nummer ettär nummer ett romantisknummer ett romantisk komediett romantisk komedi mannenromantisk komedi mannen ikomedi mannen i världenhugh grant är den viktigastegrant är den viktigaste mannenhan är nummer ett romantiskär nummer ett romantisk komedinummer ett romantisk komedi mannenett romantisk komedi mannen iromantisk komedi mannen i världen

Jesus är den enda mannen du ska älska villkorslöst eftersom när alla lämnar dig, kommer han vara den enda mannen du har lämnatDen starkaste mannen i världen är han som står ensam.Den starkaste mannen i världen är han som står mest ensam.Jag har den bästa mannen i världen. Han är mycket involverad.Adam var den lyckligaste mannen i världen. Han hade ingen mamma-in-lawMannen med en tandvärk tror alla glada vars tänder är sunda. Den fattiga man gör samma misstag om den rike mannen.