Hoppet är känslan du har att känslan du har är inte permanent


hoppet-är-känslan-har-att-känslan-har-är-inte-permanent
jean kerrhoppetärkänslanharattintepermanenthoppet ärär känslankänslan dudu harhar attatt känslankänslan dudu harhar ärär inteinte permanenthoppet är känslanär känslan dukänslan du hardu har atthar att känslanatt känslan dukänslan du hardu har ärhar är inteär inte permanenthoppet är känslan duär känslan du harkänslan du har attdu har att känslanhar att känslan duatt känslan du harkänslan du har ärdu har är intehar är inte permanenthoppet är känslan du harär känslan du har attkänslan du har att känslandu har att känslan duhar att känslan du haratt känslan du har ärkänslan du har är intedu har är inte permanent

Hoppet är känslan att känslan du har är inte permanent.
hoppet-är-känslan-att-känslan-har-är-inte-permanent
Hoppet är en känsla som vi har att känslan vi har är inte permanent.
hoppet-är-känsla-som-vi-har-att-känslan-vi-har-är-inte-permanent
Ibland är kärlek inte permanent, men känslan varar för evigt -Serdyuk Oksana
ibland-är-kärlek-inte-permanent-men-känslan-varar-för-evigt
Känslan att någon bryr sig annars alltid hjälper, eftersom det är känslan av kärlek -George E Woodberry
känslan-att-någon-bryr-sig-annars-alltid-hjälper-eftersom-det-är-känslan-av-kärlek
Kom ihåg känslan du får från en bra körning långt bättre än känslan man får av att sitta runt önskar du körde. -Sarah Condor
kom-ihåg-känslan-får-från-bra-körning-långt-bättre-än-känslan-man-får-av-att-sitta-runt-önskar-körde
Den djupaste av alla sensualities är känslan av sanningen och nästa djupaste sensuell upplevelse är känslan av rättvisa -DH Lawrence
den-djupaste-av-alla-sensualities-är-känslan-av-sanningen-och-nästa-djupaste-sensuell-upplevelse-är-känslan-av-rättvisa