Hjälp mig när jag ner, lyfter upp mig från marken, lära mig rätt och fel, hjälp mig att förbli starkt.


hjälp-mig-när-jag-ner-lyfter-upp-mig-från-marken-lära-mig-rätt-och-fel-hjälp-mig-att-förbli-starkt
hjälpmignärjagnerlyfteruppfrånmarkenlärarättochfelhjälpattfrblistarkthjälp migmig närnär jagjag nerlyfter uppupp migmig frånfrån markenlära migmig rätträtt ochoch felhjälp migmig attatt förbliförbli starkthjälp mig närmig när jagnär jag nerlyfter upp migupp mig frånmig från markenlära mig rättmig rätt ochrätt och felhjälp mig attmig att förbliatt förbli starkthjälp mig när jagmig när jag nerlyfter upp mig frånupp mig från markenlära mig rätt ochmig rätt och felhjälp mig att förblimig att förbli starkthjälp mig när jag nerlyfter upp mig från markenlära mig rätt och felhjälp mig att förbli starkt

Hjälp mig om du kan, Im känsla ner och jag uppskattar att du är runt. Hjälp mig, få mina fötter tillbaka på marken.
hjälp-mig-om-kan-im-känsla-ner-och-jag-uppskattar-att-är-runt-hjälp-mig-få-mina-fötter-tillbaka-på-marken
Du lyfter mina fötter från marken snurra mig runt du gör mig galnare
du-lyfter-mina-fötter-från-marken-snurra-mig-runt-gör-mig-galnare
Gud, jag är svag. Hjälp mig varje dag för att sätta min tillit till dig. Hjälp mig att tro att du och jag kan göra något tillsammans. - Psalm 62 -Bible
gud-jag-är-svag-hjälp-mig-varje-dag-för-att-sätta-min-tillit-till-dig-hjälp-mig-att-tro-att-och-jag-kan-göra-något-tillsammans-psalm-62
Du gör mig att le, du gör mig att skratta, du är den som jubel mig. När jag ner dig plocka upp mig och när jag rynka pannan du slår upp och ner :) -Sarahi Gonzalez
du-gör-mig-att-gör-mig-att-skratta-är-den-som-jubel-mig-när-jag-ner-dig-plocka-upp-mig-och-när-jag-rynka-pannan-slår-upp-och-ner
Om du ser en platta med bacon kör ner på gatan skriker
om-ser-platta-med-bacon-kör-ner-på-gatan-skriker-hjälp-mig-returnera-den-till-mig-det-är-helt-överreagerar
Tack för att du älska mig, hata mig, skada mig och lära mig hur man släppa taget om någon som inte var rätt för mig.
tack-för-att-älska-mig-hata-mig-skada-mig-och-lära-mig-hur-man-släppa-taget-om-någon-som-inte-var-rätt-för-mig