Historien om helgon är huvudsakligen historien om galna människor.


historien-om-helgon-är-huvudsakligen-historien-om-galna-människor
historienomhelgonärhuvudsakligenhistoriengalnamänniskorhistorien omom helgonhelgon ärär huvudsakligenhuvudsakligen historienhistorien omom galnagalna människorhistorien om helgonom helgon ärhelgon är huvudsakligenär huvudsakligen historienhuvudsakligen historien omhistorien om galnaom galna människorhistorien om helgon ärom helgon är huvudsakligenhelgon är huvudsakligen historienär huvudsakligen historien omhuvudsakligen historien om galnahistorien om galna människorhistorien om helgon är huvudsakligenom helgon är huvudsakligen historienhelgon är huvudsakligen historien omär huvudsakligen historien om galnahuvudsakligen historien om galna människor

Historien om alla tidigare samhällen har varit historien om klasskamp.Historiker berättar historien om det förflutna, författare historien om detta.Historien är en guide till navigering i svåra tider. Historien är vilka vi är och varför vi är som vi är.Att män inte lär mycket lärdom av historien är den viktigaste av alla lärdomar av historien.Män inte lära sig mycket lärdom av historien och det är den viktigaste av alla lärdomar av historien.Vi är inte skaparna av historien. Vi är gjorda av historien.