Historien är omvandlingen av tumultartade erövrare i tysta fotnoter


historien-är-omvandlingen-av-tumultartade-erövrare-i-tysta-fotnoter
paul eldridgehistorienäromvandlingenavtumultartadeervraretystafotnoterhistorien ärär omvandlingenomvandlingen avav tumultartadetumultartade erövrareerövrare ii tystatysta fotnoterhistorien är omvandlingenär omvandlingen avomvandlingen av tumultartadeav tumultartade erövraretumultartade erövrare ierövrare i tystai tysta fotnoterhistorien är omvandlingen avär omvandlingen av tumultartadeomvandlingen av tumultartade erövrareav tumultartade erövrare itumultartade erövrare i tystaerövrare i tysta fotnoterhistorien är omvandlingen av tumultartadeär omvandlingen av tumultartade erövrareomvandlingen av tumultartade erövrare iav tumultartade erövrare i tystatumultartade erövrare i tysta fotnoter

De som gråter för de lyckliga perioder som de möter i historien erkänna vad de vill inte att lindra men tysta elände.När jag sov, arméer av fotnoter marsche över mina drömmar i nära-ordning borr.Havet häver upp, hänger laddas o'er jorden, bryter det, och begraver sin tumultartade styrka.Den som förväntar sig en kraftkälla från omvandlingen av atomen talar hembräntEn erövrare är alltid en älskare av fred.In Love krig, är han som flyger om erövrare