Herre, ge mig styrka att älska dem som unrightfully döma mig och mod att fortsätta.


herre-ge-mig-styrka-att-älska-dem-som-unrightfully-dö-mig-och-mod-att-fortsätta
herregemigstyrkaattälskademsomunrightfullydmaochmodfortsättage migmig styrkastyrka attatt älskaälska demdem somsom unrightfullyunrightfully dömadöma migmig ochoch modmod attatt fortsättage mig styrkamig styrka attstyrka att älskaatt älska demälska dem somdem som unrightfullysom unrightfully dömaunrightfully döma migdöma mig ochmig och modoch mod attmod att fortsättage mig styrka attmig styrka att älskastyrka att älska dematt älska dem somälska dem som unrightfullydem som unrightfully dömasom unrightfully döma migunrightfully döma mig ochdöma mig och modmig och mod attoch mod att fortsättage mig styrka att älskamig styrka att älska demstyrka att älska dem somatt älska dem som unrightfullyälska dem som unrightfully dömadem som unrightfully döma migsom unrightfully döma mig ochunrightfully döma mig och moddöma mig och mod attmig och mod att fortsätta

Herre ge mig styrka, för att möta en annan dag. Bär på livets väg, bära all min last. Ge mig styrka, oh Jah, att fortsätta, oh min Herre.Använd mig idag herre. Ge mig ett uns av din styrka.O Herre, ge mig styrka både andligt och fysiskt göra det arbete ni har kallat mig att göra.Herre, min Gud, till dig jag min tillflykt; fräls mig från alla dem som förfölja mig och rädda mig: (Psaltaren 7: 1)Herre tack för din nåd och barmhärtighet. För att hålla mig, att älska mig, skydda mig och alltid ge. Du är fantastisk.Om du döma mig du inte har tid att älska mig.