Hem, plats av jorden ytterst välsignad, en dyrare, sötare plats än alla andra


hem-plats-av-jorden-ytterst-välsignad-dyrare-sötare-plats-än-alla-andra
robert montgomeryhemplatsavjordenytterstvälsignaddyrarestareänallaandraplats avav jordenjorden ytterstytterst välsignaden dyraresötare platsplats änän allaplats av jordenav jorden ytterstjorden ytterst välsignadsötare plats änplats än allaän alla andraplats av jorden ytterstav jorden ytterst välsignadsötare plats än allaplats än alla andraplats av jorden ytterst välsignadsötare plats än alla andra

Om skolan är inte en plats att sova, sedan hem är inte en plats att studera.En mor är hon som kan ta all plats för andra men hennes plats är inte tas av vem som helst.För två av oss, finnas hem en plats. Det är en person. Och vi äntligen hem.Vissa människor söker en vacker plats, Andra gör en plats vacker.Värken för hem bor i oss alla, säker plats där vi kan gå som vi är och inte ifrågasättas.Ge inte speciell plats till någon i ditt hjärta. dess lätt att ge denna plats men det gjorde ont mer när de inte vet värdet av denna plats.