Har du någonsin känt som du var avsedda att känna någon?


har-någonsin-känt-som-var-avsedda-att-känna-någon
harnågonsinkäntsomvaravseddaattkännanågonhar dudu någonsinnågonsin käntkänt somsom dudu varvar avseddaavsedda attatt kännakänna någonhar du någonsindu någonsin käntnågonsin känt somkänt som dusom du vardu var avseddavar avsedda attavsedda att kännaatt känna någonhar du någonsin käntdu någonsin känt somnågonsin känt som dukänt som du varsom du var avseddadu var avsedda attvar avsedda att kännaavsedda att känna någonhar du någonsin känt somdu någonsin känt som dunågonsin känt som du varkänt som du var avseddasom du var avsedda attdu var avsedda att kännavar avsedda att känna någon

Har du någonsin känt någon som var lycklig?Har du någonsin känt som gråter men det var bcause du var så glad och stolt snarare än att vara ledsen?Personer som har känt lidande, har känt kamp, ​​har känt nederlag och förlust, har förståelse för livet om de har själv medkänsla.Jag älskar Mickey Mouse mer än någon kvinna jag någonsin har känt.Den lyckligaste jag någonsin har känt var det ögonblicket jag upptäckte att du älskade mig också.Den lyckligaste jag någonsin har känt var det ögonblicket jag upptäckte att hon älskade mig också.