Han som vet bäst vet hur lite han vet.


han-som-vet-bäst-vet-hur-lite-han-vet
hansomvetbästhurlitehanvethan somsom vetvet bästbäst vetvet hurhur litelite hanhan vethan som vetsom vet bästvet bäst vetbäst vet hurvet hur litehur lite hanlite han vethan som vet bästsom vet bäst vetvet bäst vet hurbäst vet hur litevet hur lite hanhur lite han vethan som vet bäst vetsom vet bäst vet hurvet bäst vet hur litebäst vet hur lite hanvet hur lite han vet

Den vise vet alltför väl sin svaghet att ta ofelbarhet; och den som vet mest, vet bäst hur lite han vetHan vet lite, som kommer att berätta sin fru allt han vet.Mannen som är pessimist innan fyrtioåtta vet för mycket; om han är en optimist efter det han vet för liteHan som vet hur att smickra också vet hur man förtala.Han vet ingenting; och han tror att han vet allt. Det pekar tydligt på en politisk karriär.Om du har tillbringat någon tid med Barack Obama, du vet att han är en rolig kille. Han är en bra kille. Han vet sport.