Här vilar själ vår riks här också bör vara vårt samvete


här-vilar-själ-vår-riks-här-också-bör-vara-vårt-samvete
caspar w weinbergerhärvilarsjälvårrikshärocksåbrvaravårtsamvetehär vilarvilar själsjäl vårvår riksriks härhär ocksåockså börbör varavara vårtvårt samvetehär vilar självilar själ vårsjäl vår riksvår riks härriks här ocksåhär också börockså bör varabör vara vårtvara vårt samvetehär vilar själ vårvilar själ vår rikssjäl vår riks härvår riks här ocksåriks här också börhär också bör varaockså bör vara vårtbör vara vårt samvetehär vilar själ vår riksvilar själ vår riks härsjäl vår riks här ocksåvår riks här också börriks här också bör varahär också bör vara vårtockså bör vara vårt samvete

Här är min kärlek, ta det. Här är min själ, använd den. Här är mitt hjärta, inte bryta den. Här är min hand, hålla och tillsammans kommer vi att göra det för evigt
här-är-min-kärlek-det-här-är-min-själ-använd-den-här-är-mitt-hjärta-inte-bryta-den-här-är-min-hand-hålla-och-tillsammans-kommer-vi
Hälften av världens befolkning lever på mindre än två dollar om dagen. Detta bör gälla vår nationella säkerhetspolitik samt vårt samvete -Lee H Hamilton
hälften-av-världens-befolkning-lever-på-mindre-än-två-dollar-om-dagen-detta-bör-gälla-vår-nationella-säkerhetspolitik-samt-vårt-samvete
Här finns till brudgummen med bruden så rättvist och här är till bruden med brudgummen så sällsynt! Här finns till äktenskap: en själ i två kroppar.
här-finns-till-brudgummen-med-bruden-så-rättvist-och-här-är-till-bruden-med-brudgummen-så-sällsynt-här-finns-till-äktenskap-själ-i-två
Här vilar i hedrad ära en amerikansk soldat känd men Gud -Friedrich Von Schiller
här-vilar-i-hedrad-ära-amerikansk-soldat-känd-men-gud
Vår inlärning borde vara våra liv
vår-inlärning-borde-vara-våra-liv-ändring-och-frukterna-av-vår-privata-studier-bör-finnas-i-vårt-offentliga-uppträdande
De tankar som vi föreställa i vår själ är bilden byggs senare i vårt hjärta att tänka i vårt sinne och sedan praktiskt taget se i våra liv. -Anuj Somany
de-tankar-som-vi-föreställa-i-vår-själ-är-bilden-byggs-senare-i-vårt-hjärta-att-tänka-i-vårt-sinne-och-sedan-praktiskt-taget-se-i-våra-liv