Gud kan förlåta era synder, men ditt nervsystem inte.


gud-kan-förlå-era-synder-men-ditt-nervsystem-inte
gudkanfrlåtaerasyndermendittnervsystemintegud kankan förlåtaförlåta eraera syndermen dittditt nervsystemnervsystem integud kan förlåtakan förlåta eraförlåta era syndermen ditt nervsystemditt nervsystem integud kan förlåta erakan förlåta era syndermen ditt nervsystem integud kan förlåta era synder

Gud kan förlåta synder, sade han, men tafatthet har ingen förlåtelse i himlen eller jordenSkyll inte Gud för mänsklighetens synder. För Gud är inte ansvarig för de synder som de begår mot dig.Om du inte kan förlåta andra för saker som de har gjort, hur du förväntar Gud att förlåta dig!Kärlek är en sådan ovärderlig skatt som du kan lösa in hela världen genom det, och sona inte bara dina egna synder, men andras synder.Oförtjänt du sona synder era fäder.Det finns saker du kan glömma, men aldrig förlåta och några andra där du kan förlåta, men kan inte glömma