Gud kan drömma en bättre dröm för dig än du kan


gud-kan-drömma-bättre-dröm-för-dig-än-kan
! oprah winfreygudkandrmmabättredrmfrdigängud kankan drömmadrömma enen bättrebättre drömdröm förför digdig ändu kangud kan drömmakan drömma endrömma en bättreen bättre drömbättre dröm fördröm för digför dig ändig än duän du kangud kan drömma enkan drömma en bättredrömma en bättre drömen bättre dröm förbättre dröm för digdröm för dig änför dig än dudig än du kangud kan drömma en bättrekan drömma en bättre drömdrömma en bättre dröm fören bättre dröm för digbättre dröm för dig ändröm för dig än duför dig än du kan

Och du kan drömma, så dröm ut högt.Om jag var tvungen att berätta detta för ditt ansikte kan jag inte göra mig gå så länge som jag kan drömma jag kommer att drömma om digJag kan inte sova för att drömma; Jag kan inte drömma, men jag vaknar och gå om huset som om jag skulle hitta dig komma igenom några dörrOm du kan drömma det, kan du göra det. Alltid komma ihåg att det hela började med en dröm och en mus.Sluta aldrig drömma. Gårdagens dröm kan bli verklighet i morgon, och innovation i framtiden.Våga drömma stort eftersom du inte kan utföra otroliga saker utan att ha en otrolig dröm.