Gud hör varje outtalat ord, ser varje osynliga sår, derar varje outhärdlig smärta. Ha tro och vara stark!


gud-hör-varje-outtalat-ord-ser-varje-osynliga-sår-derar-varje-outhärdlig-smärta-ha-tro-och-vara-stark
nishan panwargudhrvarjeouttalatordserosynligasårderarouthärdligsmärtahatroochvarastarkgud hörhör varjevarje outtalatser varjevarje osynligaosynliga sårderar varjevarje outhärdligouthärdlig smärtaha trotro ochoch varavara starkgud hör varjehör varje outtalatvarje outtalat ordser varje osynligavarje osynliga sårderar varje outhärdligvarje outhärdlig smärtaha tro ochtro och varaoch vara starkgud hör varje outtalathör varje outtalat ordser varje osynliga sårderar varje outhärdlig smärtaha tro och varatro och vara starkgud hör varje outtalat ordha tro och vara stark

Varje smärta gör dig mer stark, varje svek mer intelligent, varje besvikelse mer skicklig och varje erfarenhet mer klokt.
varje-smärta-gör-dig-mer-stark-varje-svek-mer-intelligent-varje-besvikelse-mer-skicklig-och-varje-erfarenhet-mer-klokt
Jag är tacksam, naturligtvis, för priset och tacksamma till Gud för varje berättelse, varje idé, varje ord, varje dag.
jag-är-tacksam-naturligtvis-för-priset-och-tacksamma-till-gud-för-varje-berättelse-varje-idé-varje-ord-varje-dag
Varje handling du tar är ett frö du sår, och varje frö du sår är en skörd du reap.You'll aldrig ändra ditt liv tills du ändrar dina val. -Nishan Panwar
varje-handling-tar-är-ett-frö-sår-och-varje-frö-sår-är-skörd-reapyou'll-aldrig-ändra-ditt-liv-tills-ändrar-dina-val
Musik upphöjer varje glädje, stillar varje sorg avger sjukdomar, mjuknar varje smärta, underkuvar på modet av gift, och pesten.
musik-upphöjer-varje-glädje-stillar-varje-sorg-avger-sjukdomar-mjuknar-varje-smärta-underkuvar-på-modet-av-gift-och-pesten
Varje sår lämnar ett ärr, och varje varje ärr bär på en historia – en historia som säger: Jag överlevde! -Craig Scott
varje-sår-lämnar-ett-ärr-och-varje-varje-ärr-bär-på-historia-historia-som-säger-jag-överlevde
Tro korsar varje gräns och berör varje hjärta i varje nation.
tro-korsar-varje-gräns-och-berör-varje-hjärta-i-varje-nation