Gud är vår tillflykt och vår styrka, en ständigt närvarande hjälp i nöden.


gud-är-vår-tillflykt-och-vår-styrka-ständigt-närvarande-hjälp-i-nöden
gudärvårtillflyktochstyrkaständigtnärvarandehjälpndengud ärär vårvår tillflykttillflykt ochoch vårvår styrkaen ständigtständigt närvarandenärvarande hjälphjälp ii nödengud är vårär vår tillflyktvår tillflykt ochtillflykt och våroch vår styrkaen ständigt närvarandeständigt närvarande hjälpnärvarande hjälp ihjälp i nödengud är vår tillflyktär vår tillflykt ochvår tillflykt och vårtillflykt och vår styrkaen ständigt närvarande hjälpständigt närvarande hjälp inärvarande hjälp i nödengud är vår tillflykt ochär vår tillflykt och vårvår tillflykt och vår styrkaen ständigt närvarande hjälp iständigt närvarande hjälp i nöden

Gud är vår tillflykt och vår starkhet, en hjälp i trubbel. Psalm xlvi. 1 -Bible
gud-är-vår-tillflykt-och-vår-starkhet-hjälp-i-trubbel-psalm-xlvi-1
I välstånd, testar GUD vår tacksamhet; i fattigdom, vår belåtenhet; i mörker, vår tro; vid alla tillfällen vår lydnad! Gud välsigne dig! -Azgraybebly Josland
i-välstånd-testar-gud-vår-tacksamhet-i-fattigdom-vår-belåtenhet-i-mörker-vår-tro-vid-alla-tillfällen-vår-lydnad-gud-välsigne-dig
Vår verkliga problemet är inte vår styrka i dag; Det är snarare den avgörande nödvändigheten av åtgärder i dag för att säkerställa vår styrka i morgon.
vår-verkliga-problemet-är-inte-vår-styrka-i-dag-det-är-snarare-den-avgörande-nödvändigheten-av-åtgärder-i-dag-för-att-säkerställa-vår
Vår verkliga problemet är alltså inte vår styrka i dag är det snarare den avgörande nödvändigheten av åtgärder i dag för att säkerställa vår styrka i morgon.
vår-verkliga-problemet-är-alltså-inte-vår-styrka-i-dag-är-det-snarare-den-avgörande-nödvändigheten-av-åtgärder-i-dag-för-att-säkerställa
På denna Påskafton. Vi dyrkar. För här är där Gud möter oss. Gud är i vår förlust. Gud är i vår rädsla. Gud är i vår smärta. Evangeliet
på-denna-påskafton-vi-dyrkar-för-här-är-där-gud-möter-oss-gud-är-i-vår-förlust-gud-är-i-vår-rädsla-gud-är-i-vår-smärta
När vi är svaga och i förtvivlan, vår Mighty Gud är nära, han kommer att ge oss styrka och glädje och hopp, och lugna vår inre rädsla, bara tro och tillit. -Mariane Corbito
när-vi-är-svaga-och-i-förtvivlan-vår-mighty-gud-är-nära-han-kommer-att-ge-oss-styrka-och-glädje-och-hopp-och-lugna-vår-inre-rädsla-bara-tro