Gud är en filosofisk svart hål, den punkt där orsaken går sönder.


gud-är-filosofisk-svart-hål-den-punkt-där-orsaken-går-sönder
kedar joshigudärfilosofisksvarthåldenpunktdärorsakengårsndergud ären filosofiskfilosofisk svartsvart hålden punktpunkt därorsaken gårgår söndergud är enär en filosofisken filosofisk svartfilosofisk svart hålden punkt därpunkt där orsakendär orsaken gårorsaken går söndergud är en filosofiskär en filosofisk svarten filosofisk svart hålden punkt där orsakenpunkt där orsaken gårdär orsaken går söndergud är en filosofisk svartär en filosofisk svart hålden punkt där orsaken gårpunkt där orsaken går sönder

Jag går inte till den svala, trendiga restauranger. Jag går till antingen hål i väggen eller super-fina restauranger där det inte finns några coola människor.Gud kan se en svart myra promenad på en svart sten i en svart nattDet är en fin spelfilm fram till den punkt där Gud slutar och manusförfattare tar över.Gud existerar i evighet. Den enda punkt där evighet möter tiden i nuet. Den nuvarande är den enda gången det är.Politiska tal är som styrande horn. En punkt här, en punkt där, och en hel del tjur i mellan.Bakom varje hjärta finns det en bästa vän vaktar den om den går sönder.