Gud är dag och natt, vinter och sommar, krig och fred, mättnad och vill


gud-är-dag-och-natt-vinter-och-sommar-krig-och-fred-mättnad-och-vill
herakleitos från efesosgudärdagochnattvintersommarkrigfredmättnadvillgud ärär dagdag ochoch nattvinter ochoch sommarkrig ochoch fredmättnad ochoch villgud är dagär dag ochdag och nattvinter och sommarkrig och fredmättnad och villgud är dag ochär dag och nattgud är dag och natt

Gud är dag och natt, vinter och sommar, krig och fred, överflöd och hunger.Vi behöver samhälle, och vi behöver ensamhet också, eftersom vi behöver sommar och vinter, dag och natt, motion och vilaNu är hon som är änka faktiskt, och öde, röstar på Gud, och håller ut i bön och åkallan natt och dag. (1 Tim 5: 5)Texterna du skicka mig natt och dag, som juveler i mitt hjärta de stannar; Och så till Gud jag ber alltid det bästa av välsignelser bli din varje dag.Det finns ett ljus i varje mörker, du bara har att se fram inser GUD råder alltid, och vet att Gud skapade en natt och dag.Sommar utan du är så kallt som vinter vinter utan att du är ännu kallare