Grattis till dig. Kom bara ihåg, kan studierna vara över. Men kommer inlärningsprocessen aldrig slut. Lycklig avläggande av examen för dig.


grattis-till-dig-kom-bara-ihåg-kan-studierna-vara-över-men-kommer-inlärningsprocessen-aldrig-slut-lycklig-avläggande-av-examen-för-dig
grattistilldigkombaraihågkanstudiernavaravermenkommerinlärningsprocessenaldrigslutlyckligavläggandeavexamenfrgrattis tilltill digkom barabara ihågkan studiernastudierna varavara övermen kommerkommer inlärningsprocesseninlärningsprocessen aldrigaldrig slutlycklig avläggandeavläggande avav examenexamen förför diggrattis till digkom bara ihågkan studierna varastudierna vara övermen kommer inlärningsprocessenkommer inlärningsprocessen aldriginlärningsprocessen aldrig slutlycklig avläggande avavläggande av examenav examen förexamen för digkan studierna vara övermen kommer inlärningsprocessen aldrigkommer inlärningsprocessen aldrig slutlycklig avläggande av examenavläggande av examen förav examen för digmen kommer inlärningsprocessen aldrig slutlycklig avläggande av examen föravläggande av examen för dig

Grattis. Du är slutligen en examen. Jag är så stolt över dig. Lycklig Graduation kompis.
grattis-du-är-slutligen-examen-jag-är-så-stolt-över-dig-lycklig-graduation-kompis
Jag minns dig, även om jag har gått vidare, kan jag inte glömma dig. Jag kommer aldrig, men kom ihåg detta, jag älskar dig i dag, i morgon och för alltid
jag-minns-dig-även-om-jag-har-gått-vidare-kan-jag-inte-glömma-dig-jag-kommer-aldrig-men-kom-ihåg-detta-jag-älskar-dig-i-dag-i-morgon-och-för
Oavsett liv ger dig, även om det gör ont dig, bara vara stark och agera som om du är okej. Kom ihåg: starka väggar skaka men aldrig kollapsa.
oavsett-liv-ger-dig-även-om-det-gör-ont-dig-bara-vara-stark-och-agera-som-om-är-okej-kom-ihåg-starka-väggar-skaka-men-aldrig-kollapsa
Om du känner dig stressad om finalen, kom bara ihåg att corporate America inte ens bryr sig om du examen.
om-känner-dig-stressad-om-finalen-kom-bara-ihåg-att-corporate-america-inte-ens-bryr-sig-om-examen
Kom ihåg bara bra, kommer dåliga aldrig glömma dig. -Douglas Horton
kom-ihåg-bara-bra-kommer-dåliga-aldrig-glömma-dig
Kom bara ihåg de misstag du gjort igår hjälper dig att fatta rätt beslut i dag att du kommer att vara stolt över i morgon.
kom-bara-ihåg-de-misstag-gjort-igår-hjälper-dig-att-fatta-rätt-beslut-i-dag-att-kommer-att-vara-stolt-över-i-morgon