Gränser existerar bara i sinnet


gränser-existerar-bara-i-sinnet
aristotelesgränserexisterarbarasinnetgränser existerarexisterar barabara ii sinnetgränser existerar baraexisterar bara ibara i sinnetgränser existerar bara iexisterar bara i sinnetgränser existerar bara i sinnet

Fantasi... dess gränser är endast de i sinnet självt.Du kan erövra nästan någon rädsla om du bara kommer att göra upp dig att göra det. För kom ihåg, inte existerar någonstans rädsla utom i sinnet.Depression är resultatet av över tänkande. Sinnet skapar problem som inte ens existerar.Det finns inga gränser för vår framtid om vi inte sätter gränser för vårt folk.Inte bara titta, observera. Inte bara svälja, smak. Inte bara sova, dröm. Inte bara tänka, känna. Inte bara existerar, LIVESamhället existerar bara som en mental begrepp i den verkliga världen finns det bara individer.