Glamour handlar om att må bra i din egen hud.


glamour-handlar-om-att-må-bra-i-din-egen-hud
glamourhandlaromattbradinegenhudglamour handlarhandlar omom attatt måmå brabra ii dindin egenegen hudglamour handlar omhandlar om attom att måatt må bramå bra ibra i dini din egendin egen hudglamour handlar om atthandlar om att måom att må braatt må bra imå bra i dinbra i din egeni din egen hudglamour handlar om att måhandlar om att må braom att må bra iatt må bra i dinmå bra i din egenbra i din egen hud

Skönhet handlar om att vara bekväm i din egen hud. Det handlar om att känna och acceptera vem du är.
skönhet-handlar-om-att-vara-bekväm-i-din-egen-hud-det-handlar-om-att-känna-och-acceptera-vem-är
Skönhet, för mig handlar om att vara bekväm i din egen hud.
skönhet-för-mig-handlar-om-att-vara-bekväm-i-din-egen-hud
Skönhet, för mig, handlar om att vara bekväm i din egen hud. Det, eller en kick-ass rött läppstift.
skönhet-för-mig-handlar-om-att-vara-bekväm-i-din-egen-hud-det-eller-kick-ass-rött-läppstift
För mig är skönhet om att vara bekväm i din egen hud. Det handlar om att känna och acceptera vem du är.
för-mig-är-skönhet-om-att-vara-bekväm-i-din-egen-hud-det-handlar-om-att-känna-och-acceptera-vem-är
Att vara lycklig i din hud som är vad det handlar om. -Koo Stark
att-vara-lycklig-i-din-hud-som-är-vad-det-handlar-om
När du känner dig bekväm i din egen hud, även din
när-känner-dig-bekväm-i-din-egen-hud-även-din-brister-look-vacker