Ganska mycket, Apple och Dell är de enda i branschen att tjäna pengar. De gör det genom att vara Wal-Mart. Vi gör det genom innovation.


ganska-mycket-apple-och-dell-är-de-enda-i-branschen-att-tjäna-pengar-de-gör-det-genom-att-vara-wal-mart-vi-gör-det-genom-innovation
ganskamycketappleochdellärdeendabranschenatttjänapengardegrdetgenomvarawalmartviinnovationganska mycketapple ochoch delldell ärär dede endaenda ii branschenbranschen attatt tjänatjäna pengarde görgör detdet genomgenom attatt varavi görgör detdet genomgenom innovationapple och delloch dell ärdell är deär de endade enda ienda i branscheni branschen attbranschen att tjänaatt tjäna pengarde gör detgör det genomdet genom attgenom att varavi gör detgör det genomdet genom innovationapple och dell äroch dell är dedell är de endaär de enda ide enda i branschenenda i branschen atti branschen att tjänabranschen att tjäna pengarde gör det genomgör det genom attdet genom att varavi gör det genomgör det genom innovationapple och dell är deoch dell är de endadell är de enda iär de enda i branschende enda i branschen attenda i branschen att tjänai branschen att tjäna pengarde gör det genom attgör det genom att varavi gör det genom innovation

Wal-Mart... gör de gillar att göra väggar där? -Paris Hilton
wal-mart-gör-de-gillar-att-göra-väggar-där
Fiender du gör genom att ta en beslutade monter har i allmänhet mer respekt för dig än de vänner du gör genom att vara på staketet -Henry Kissinger
fiender-gör-genom-att-beslutade-monter-har-i-allmänhet-mer-respekt-för-dig-än-de-vänner-gör-genom-att-vara-på-staketet
Alla har befogenhet att göra någon annan glad. Vissa gör det genom att skriva in i rummet, medan en del gör det genom att lämna.
alla-har-befogenhet-att-göra-någon-annan-glad-vissa-gör-det-genom-att-skriva-in-i-rummet-medan-del-gör-det-genom-att-lämna
Ja. Jag tror att anti-Wal-Mart är Costco, som betalar mycket bättre och har mycket bättre hälsofördelar och som är lönsamma och erbjuder låga priser.
ja-jag-tror-att-anti-wal-mart-är-costco-som-betalar-mycket-bättre-och-har-mycket-bättre-hälsofördelar-och-som-är-lönsamma-och-erbjuder-låga
Bedöma en person inte genom sin förmåga att tjäna pengar, men genom sin förmåga att behålla det. -Vikrant Parsai
bedö-person-inte-genom-sin-förmåga-att-tjäna-pengar-men-genom-sin-förmåga-att-behålla-det
Jag är inte klåda stämma Amazon eller Wal-Mart... de säljer en massa böcker. Men framtiden är mycket osäker med böcker.
jag-är-inte-klåda-stämma-amazon-eller-wal-mart-de-säljer-massa-böcker-men-framtiden-är-mycket-osäker-med-böcker