Gåtor Guds är mer tillfredsställande än de lösningar av människan.


gåtor-guds-är-mer-tillfredsställande-än-de-lösningar-av-människan
gåtorgudsärmertillfredsställandeändelsningaravmänniskanguds ärär mermer tillfredsställandetillfredsställande änän dede lösningarlösningar avav människangåtor guds ärguds är merär mer tillfredsställandemer tillfredsställande äntillfredsställande än deän de lösningarde lösningar avlösningar av människangåtor guds är merguds är mer tillfredsställandeär mer tillfredsställande änmer tillfredsställande än detillfredsställande än de lösningarän de lösningar avde lösningar av människangåtor guds är mer tillfredsställandeguds är mer tillfredsställande änär mer tillfredsställande än demer tillfredsställande än de lösningartillfredsställande än de lösningar avän de lösningar av människan

Våra problem finns möjligheter att upptäcka Guds lösningar.Få saker är mer tillfredsställande än att se dina barn har tonåringar i deras egen.Anledningen är Guds kröning gåva till människan.Få saker är mer tillfredsställande än att se dina egna barn har tonåringar i deras egenGuds mest lordly gåva till människan är anständighet i sinnet.Det finns få saker som är mer tillfredsställande än att se dina barn har tonåringar i deras egen.