Frasen


frasen-ta-inte-detta-på-fel-sätt-har-noll-procents-framgång
frasenintedettafelsättharnollprocentsframgångta inteinte dettadetta påpå felfel sätthar enen nollnoll procentsprocents framgångta inte dettainte detta pådetta på felpå fel sätthar en nollen noll procentsnoll procents framgångta inte detta påinte detta på feldetta på fel sätthar en noll procentsen noll procents framgångta inte detta på felinte detta på fel sätthar en noll procents framgång

Den enda nummer som någonsin skulle räcka är 0. Noll pounds, noll liv, storlek noll, dubbel-noll, nollpunkten. Noll i tennis är kärlek. Jag äntligen få det.Ta inte detta på fel sätt, men jag verkligen inte ge en sh * t.Om du inte är klar vad du börjar, kommer din framgång alltid vara noll.Vinnarna är inte rädd för att förlora Men förlorare är. Fel är en del av processen av framgång. Människor som undviker fel undviker också framgång.Fel förekommer i vägen till framgång, de som ger fel en blick, men få sitt fokus på slutresultatet, vilket är framgång, gör det.Ta inte detta på fel sätt, men ingen kommer att älska dig mer än du kan älska dig själv.