Framtiden är inget man önskar, den måste man göra sig förtjänt av.


framtiden-är-inget-man-önskar-den-måste-man-göra-sig-förtjänt-av
carlos ruiz zafónframtidenäringetmannskardenmåstegrasigfrtjäntavframtiden ärär ingetinget manman önskarden måstemåste manman göragöra sigsig förtjäntförtjänt avframtiden är ingetär inget maninget man önskarden måste manmåste man göraman göra siggöra sig förtjäntsig förtjänt avframtiden är inget manär inget man önskarden måste man göramåste man göra sigman göra sig förtjäntgöra sig förtjänt avframtiden är inget man önskarden måste man göra sigmåste man göra sig förtjäntman göra sig förtjänt av

Man bör inte ruva på det förflutna, måste man hoppas på framtiden. -Jean Plaidy
man-bör-inte-ruva-på-det-förflutna-måste-man-hoppas-på-framtiden
En kvinna oroar om framtiden tills hon får en man, medan en man oroar sig aldrig för framtiden förrän han får en fru. -Charles M Schwab
en-kvinna-oroar-om-framtiden-tills-hon-får-man-medan-man-oroar-sig-aldrig-för-framtiden-förrän-han-får-fru
En man måste veta hur man flyger i ansiktet av yttrande; en kvinna att underkasta sig den. -Madame de Staël
en-man-måste-veta-hur-man-flyger-i-ansiktet-av-yttrande-kvinna-att-underkasta-sig-den
Medan man funderar på vad man ska göra kan man slå sig ner och sjunga en visa. -Nalle Puh
medan-man-funderar-på-vad-man-ska-göra-kan-man-slå-sig-ner-och-sjunga-visa
Fråntagen sin frihet har man ändå kvar inom sig att bestämma vem man är och vad man vill göra. -Martin Schibbye
fråntagen-sin-frihet-har-man-ändå-kvar-inom-sig-att-bestämma-vem-man-är-och-vad-man-vill-göra
Att skaffa sig kunskaper, måste man studera utan att förvärva visdom, måste man följa.
att-skaffa-sig-kunskaper-måste-man-studera-utan-att-förvärva-visdom-måste-man-följa