Framgången kombination företag är: Gör vad du göra bättre... och: göra mer av vad du gör...


framgången-kombination-företag-är-gör-vad-göra-bättre-och-göra-mer-av-vad-gör
david joseph schwartzframgångenkombinationfretagärgrvadgrabättreochmeravgrframgången kombinationkombination företagföretag ärgör vadvad dudu göragöra bättrebättre ochgöra mermer avav vadvad dudu görframgången kombination företagkombination företag ärgör vad duvad du göradu göra bättregöra bättre ochgöra mer avmer av vadav vad duvad du görframgången kombination företag ärgör vad du göravad du göra bättredu göra bättre ochgöra mer av vadmer av vad duav vad du görgör vad du göra bättrevad du göra bättre ochgöra mer av vad dumer av vad du gör

Låt människor gör vad de behöver göra för att göra dem lyckliga, emot ditt företag, och gör vad du behöver göra för att göra dig lycklig.I en skola där alla är kända eller rika eller vad som helst, har du en kultur, Börja med att göra vad Nödvändigt; Gör sedan vad som är möjligt; Och plötsligt gör det omöjliga!Förmåga är vad du är kapabel att göra, bestämmer motivation vad du gör och attityd avgör hur väl du gör detNär vad vi vill göra och vad vi borde göra är två olika saker, är tecken byggd i val vi görGör vad som finns i ditt hjärta och låt inte människor att ändra dig. Gör vad du vill göra