Framgång väckte mig, Motivation gjort mig frukost, Destiny gav mig min agenda och Herren gav mig sin välsignelse.


framgång-väckte-mig-motivation-gjort-mig-frukost-destiny-gav-mig-min-agenda-och-herren-gav-mig-sin-välsignelse
framgångväcktemigmotivationgjortmigfrukostdestinygavminagendaochherrensinvälsignelseframgång väckteväckte migmotivation gjortgjort migmig frukostdestiny gavgav migmig minmin agendaagenda ochoch herrenherren gavgav migmig sinsin välsignelseframgång väckte migmotivation gjort miggjort mig frukostdestiny gav miggav mig minmig min agendamin agenda ochagenda och herrenoch herren gavherren gav miggav mig sinmig sin välsignelsemotivation gjort mig frukostdestiny gav mig mingav mig min agendamig min agenda ochmin agenda och herrenagenda och herren gavoch herren gav migherren gav mig singav mig sin välsignelsedestiny gav mig min agendagav mig min agenda ochmig min agenda och herrenmin agenda och herren gavagenda och herren gav migoch herren gav mig sinherren gav mig sin välsignelse

Han gav mig livet. Han gav mig familjen. Han gav mig vänner. Han gav mig allt som jag behöver. Jag är så tacksam, Gud.
han-gav-mig-livet-han-gav-mig-familjen-han-gav-mig-vänner-han-gav-mig-allt-som-jag-behöver-jag-är-så-tacksam-gud
Min mamma gav mig min enhet men min far gav mig mina drömmar.
min-mamma-gav-mig-min-enhet-men-min-far-gav-mig-mina-drömmar
Min läkare gav mig sex månader att leva, men när jag inte kunde betala räkningen han gav mig sex månader mer.
min-läkare-gav-mig-sex-månader-att-leva-men-när-jag-inte-kunde-betala-räkningen-han-gav-mig-sex-månader-mer
Jag har sagt det förut, men det är helt sant: Min mamma gav mig min enhet, men min far gav mig mina drömmar. Tack vare honom kunde jag se en framtid.
jag-har-sagt-det-förut-men-det-är-helt-sant-min-mamma-gav-mig-min-enhet-men-min-far-gav-mig-mina-drömmar-tack-vare-honom-kunde-jag-se-framtid
Min mamma uppfostrade mig så underbart. Hon gav mig självförtroende och fick mig att uppskatta mina brister, liksom mina styrkor. -Kirsten Dunst
min-mamma-uppfostrade-mig-så-underbart-hon-gav-mig-självförtroende-och-fick-mig-att-uppskatta-mina-brister-liksom-mina-styrkor
Min mamma gav aldrig upp en mig. Jag trasslat i skolan så mycket de skickade hem mig, men min mor skickade mig tillbaka
min-mamma-gav-aldrig-upp-mig-jag-trasslat-i-skolan-så-mycket-de-skickade-hem-mig-men-min-mor-skickade-mig-tillbaka