Framgång räknas sweetest av dem som ne'er lyckas.


framgång-räknas-sweetest-av-dem-som-ne'er-lyckas
emily dickinsonframgångräknassweetestavdemsomne'erlyckasframgång räknasräknas sweetestsweetest avav demdem somsom ne'erne'er lyckasframgång räknas sweetesträknas sweetest avsweetest av demav dem somdem som ne'ersom ne'er lyckasframgång räknas sweetest avräknas sweetest av demsweetest av dem somav dem som ne'erdem som ne'er lyckasframgång räknas sweetest av demräknas sweetest av dem somsweetest av dem som ne'erav dem som ne'er lyckas

Framgång räknas sweetest av dem som aldrig lyckas.
framgång-räknas-sweetest-av-dem-som-aldrig-lyckas
Framgång räknas sweetest av dem som ne'er lyckas. För att förstå en nektar - Kräver sorest behov. -Emily Dickinson
framgång-räknas-sweetest-av-dem-som-ne'er-lyckas-för-att-förstå-nektar-kräver-sorest-behov
Ingen lyckas utan ansträngning... De som lyckas tacka för sin framgång till uthållighet.
ingen-lyckas-utan-ansträngning-de-som-lyckas-tacka-för-sin-framgång-till-uthållighet
Framgång handlar inte bara om vem som först lyckas, men som lyckas bäst. -Terry Mark
framgång-handlar-inte-bara-om-vem-som-först-lyckas-men-som-lyckas-bäst
Framgång är ett sinnestillstånd. Om du vill lyckas, börja tänka på dig själv som en framgång. -Dr Joyce Brothers
framgång-är-ett-sinnestillstånd-om-vill-lyckas-börja-tänka-på-dig-själv-som-framgång
Jag har aldrig sökt framgång för att få berömmelse och pengar; det är talang och passion som räknas i framgång -Ingrid Bergman
jag-har-aldrig-sökt-framgång-för-att-få-berömmelse-och-pengar-det-är-talang-och-passion-som-räknas-i-framgång