Framgång räknas sweetest av dem som aldrig lyckas.


framgång-räknas-sweetest-av-dem-som-aldrig-lyckas
framgångräknassweetestavdemsomaldriglyckasframgång räknasräknas sweetestsweetest avav demdem somsom aldrigaldrig lyckasframgång räknas sweetesträknas sweetest avsweetest av demav dem somdem som aldrigsom aldrig lyckasframgång räknas sweetest avräknas sweetest av demsweetest av dem somav dem som aldrigdem som aldrig lyckasframgång räknas sweetest av demräknas sweetest av dem somsweetest av dem som aldrigav dem som aldrig lyckas

Framgång räknas sweetest av dem som ne'er lyckas. -Emily Dickinson
framgång-räknas-sweetest-av-dem-som-ne'er-lyckas
Framgång räknas sweetest av dem som ne'er lyckas. För att förstå en nektar - Kräver sorest behov. -Emily Dickinson
framgång-räknas-sweetest-av-dem-som-ne'er-lyckas-för-att-förstå-nektar-kräver-sorest-behov
Framgång är aldrig final, misslyckande är aldrig livshotande. Det är mod som räknas
framgång-är-aldrig-final-misslyckande-är-aldrig-livshotande-det-är-mod-som-räknas
Jag har aldrig sökt framgång för att få berömmelse och pengar; det är talang och passion som räknas i framgång -Ingrid Bergman
jag-har-aldrig-sökt-framgång-för-att-få-berömmelse-och-pengar-det-är-talang-och-passion-som-räknas-i-framgång
Problemet med flickor är att de faller för pojkar som ger dem sweetest ord de aldrig egentligen.
problemet-med-flickor-är-att-de-faller-för-pojkar-som-ger-dem-sweetest-ord-de-aldrig-egentligen
Ingen lyckas utan ansträngning... De som lyckas tacka för sin framgång till uthållighet.
ingen-lyckas-utan-ansträngning-de-som-lyckas-tacka-för-sin-framgång-till-uthållighet