Framgång bestäms av dem som bevisar det omöjliga möjligt.


framgång-bestäms-av-dem-som-bevisar-det-omöjliga-möjligt
james w penceframgångbestämsavdemsombevisardetomjligamjligtframgång bestämsbestäms avav demdem somsom bevisarbevisar detdet omöjligaomöjliga möjligtframgång bestäms avbestäms av demav dem somdem som bevisarsom bevisar detbevisar det omöjligadet omöjliga möjligtframgång bestäms av dembestäms av dem somav dem som bevisardem som bevisar detsom bevisar det omöjligabevisar det omöjliga möjligtframgång bestäms av dem sombestäms av dem som bevisarav dem som bevisar detdem som bevisar det omöjligasom bevisar det omöjliga möjligt

Allt är möjligt tills de visade sig omöjligt och även det omöjliga kan bara vara så, som nu.Börja med att göra det nödvändiga, sedan det som är möjligt, och plötsligt gör du det omöjliga.Omöjliga möjligtMitt jobb är att ta hand om möjligt, och lita på Gud med det omöjliga.Jag har lärt mig att i god tid det omöjliga blir möjligt.Det är välstånd som ger oss vänner, motgång som bevisar dem.