Framgång är vad du gör med din förmåga. Det är hur du använder din talang.


framgång-är-vad-gör-med-din-förmåga-det-är-hur-använder-din-talang
framgångärvadgrmeddinfrmågadethuranvändertalangframgång ärär vadvad dudu görgör medmed dindin förmågadet ärär hurhur dudu använderanvänder dindin talangframgång är vadär vad duvad du gördu gör medgör med dinmed din förmågadet är hurär hur duhur du använderdu använder dinanvänder din talangframgång är vad duär vad du görvad du gör meddu gör med dingör med din förmågadet är hur duär hur du använderhur du använder dindu använder din talangframgång är vad du görär vad du gör medvad du gör med dindu gör med din förmågadet är hur du använderär hur du använder dinhur du använder din talang

Din talang avgör vad du kan göra. Din motivation avgör hur mycket du är villig att göra. Din attityd avgör hur väl du gör det. -Lou Holtz
din-talang-avgör-vad-kan-göra-din-motivation-avgör-hur-mycket-är-villig-att-göra-din-attityd-avgör-hur-väl-gör-det
Din talang är Guds gåva till dig. Vad du gör med det är din gåva till Gud.
din-talang-är-guds-gåva-till-dig-vad-gör-med-det-är-din-gåva-till-gud
Njuter framgång förutsätter en förmåga att anpassa sig. Endast genom att vara öppna för förändring kommer du att ha en verklig möjlighet att få ut det mesta av din talang
njuter-framgång-förutsätter-förmåga-att-anpassa-sig-endast-genom-att-vara-öppna-för-förändring-kommer-att-ha-verklig-möjlighet-att-få
Om din hjärna är din bil till framgång än din bränsle är själv motivation. Oavsett hur intelligent du din kommer ingenstans utan den. -Melchor Lim
om-din-hjärna-är-din-bil-till-framgång-än-din-bränsle-är-själv-motivation-oavsett-hur-intelligent-din-kommer-ingenstans-utan-den
Din framgång i din karriär kommer att vara i direkt proportion till vad du gör när du har gjort vad du förväntas göra. -Anurag Prakash Ray
din-framgång-i-din-karriär-kommer-att-vara-i-direkt-proportion-till-vad-gör-när-har-gjort-vad-förväntas-göra
Din talang gör dig vem din are.You bör vara stolta över det.
din-talang-gör-dig-vem-din-areyou-bör-vara-stolta-över-det