Från filmen, pojken som kunde flyga Någonstans djupt inne, kan vi alla flyga.


från-filmen-pojken-som-kunde-flyga-någonstans-djupt-inne-kan-vi-alla-flyga
guy finleyfrånfilmenpojkensomkundeflyganågonstansdjuptinnekanviallaflygafrån filmenpojken somsom kundekunde flygaflyga någonstansnågonstans djuptdjupt innekan vivi allaalla flygapojken som kundesom kunde flygakunde flyga någonstansflyga någonstans djuptnågonstans djupt innekan vi allavi alla flygapojken som kunde flygasom kunde flyga någonstanskunde flyga någonstans djuptflyga någonstans djupt innekan vi alla flygapojken som kunde flyga någonstanssom kunde flyga någonstans djuptkunde flyga någonstans djupt inne

Fiction är en sådan värld av frihet, det är underbart. Om du vill att någon ska flyga, kan de flyga.Den som vill lära sig att flyga en dag måste först lära sig att stå och gå och springa och klättra och dansa en kan inte flyga i flygande.Sömn är när alla osorterade saker kommer flyga ut från en soptunna upprörd i en hög vindDe synda som berättar Kärlek kan dö med Life alla andra passioner flyga, alla andra är men fåfänga.Om tikar kunde flyga, skulle min skola vara en jävla flygplatsTik snälla, om kukar kunde flyga, skulle din mun vara en flygplats