Forskare säger att universum består av elektroner, protoner och neutroner... De glömde att nämna idioter...


forskare-säger-att-universum-består-av-elektroner-protoner-och-neutroner-de-glömde-att-nämna-idioter
forskaresägerattuniversumbeståravelektronerprotonerochneutronerdeglmdenämnaidioterforskare sägersäger attatt universumuniversum bestårbestår avav elektronerprotoner ochoch neutronerneutroner dede glömdeglömde attatt nämnanämna idioterforskare säger attsäger att universumatt universum beståruniversum består avbestår av elektronerprotoner och neutroneroch neutroner deneutroner de glömdede glömde attglömde att nämnaatt nämna idioterforskare säger att universumsäger att universum beståratt universum består avuniversum består av elektronerprotoner och neutroner deoch neutroner de glömdeneutroner de glömde attde glömde att nämnaglömde att nämna idioterforskare säger att universum bestårsäger att universum består avatt universum består av elektronerprotoner och neutroner de glömdeoch neutroner de glömde attneutroner de glömde att nämnade glömde att nämna idioter

Forskare säger att universum består av protoner, neutroner och elektroner. De glömde att nämna idioter.
forskare-säger-att-universum-består-av-protoner-neutroner-och-elektroner-de-glömde-att-nämna-idioter
Elektricitet är faktiskt består av extremt små partiklar som kallas elektroner som du inte kan se med blotta ögat om du har druckit. -Dave Barry
elektricitet-är-faktiskt-består-av-extremt-små-partiklar-som-kallas-elektroner-som-inte-kan-se-med-blotta-ögat-om-har-druckit
De har lovat att drömmar kan gå i uppfyllelse, men glömde att nämna att mardrömmar är drömmar också. -Ester Escalante
de-har-lovat-att-drömmar-kan-gå-i-uppfyllelse-men-glömde-att-nämna-att-mardrömmar-är-drömmar-också
De säger att testet av litterära makt är om man kan skriva en inskription. Jag säger,
de-säger-att-testet-av-litterära-makt-är-om-man-kan-skriva-inskription-jag-säger-kan-han-nämna-kattunge
Halva världen består av idioter, den andra halvan av människor smarta nog att ta oanständigt nytta av dem -Walter Kerr
halva-världen-består-av-idioter-den-andra-halvan-av-människor-smarta-nog-att-oanständigt-nytta-av-dem
Världen består till största delen av idioter och naturliga tyranner, självsäkra, starka i sina egna åsikter, aldrig tvivla något -Clarence Darrow
världen-består-till-största-delen-av-idioter-och-naturliga-tyranner-självsäkra-starka-i-sina-egna-åsikter-aldrig-tvivla-något