Folk först, sedan pengar, då saker och ting.


folk-först-sedan-pengar-då-saker-och-ting
folkfrstsedanpengarsakerochtingfolk förstsedan pengardå sakersaker ochoch tingdå saker ochsaker och tingdå saker och ting

Jag säger alltid, Hela kärnan i Amerika är förhoppningen att först göra pengar - sedan tjäna pengar med pengar - sedan göra massor av pengar med massor av pengar.Victorious warriors vinner först och sedan gå ut i krig, medan besegrade krigare gå ut i krig först och sedan försöka vinna.Eftersom saker och ting är som de är, kommer saker och ting inte stanna som de är.Jag hatar när folk lånar pengar från dig sedan bli arg på dig leda till att du vill ha dina pengar tillbaka.Livet måste göra upp det sinne. Först är lycklig, då förvirrad, sedan i kärlek, då ledsen, sedan förtvivlad, sedan en hög med skräp.