Fler och fler människor bryr sig om religiös tolerans som färre och färre bryr sig om religion.


fler-och-fler-människor-bryr-sig-om-religiös-tolerans-som-färre-och-färre-bryr-sig-om-religion
flerochflermänniskorbryrsigomreligistoleranssomfärrereligionfler ochoch flerfler människorbryr sigsig omom religiösreligiös toleranstolerans somsom färrefärre ochoch färrefärre bryrbryr sigsig omom religionfler och fleroch fler människorfler människor bryrmänniskor bryr sigbryr sig omsig om religiösom religiös toleransreligiös tolerans somtolerans som färresom färre ochfärre och färreoch färre bryrfärre bryr sigbryr sig omsig om religionfler och fler människoroch fler människor bryrfler människor bryr sigmänniskor bryr sig ombryr sig om religiössig om religiös toleransom religiös tolerans somreligiös tolerans som färretolerans som färre ochsom färre och färrefärre och färre bryroch färre bryr sigfärre bryr sig ombryr sig om religionfler och fler människor bryroch fler människor bryr sigfler människor bryr sig ommänniskor bryr sig om religiösbryr sig om religiös toleranssig om religiös tolerans somom religiös tolerans som färrereligiös tolerans som färre ochtolerans som färre och färresom färre och färre bryrfärre och färre bryr sigoch färre bryr sig omfärre bryr sig om religion

Ju fler människor du bryr dig om... desto fler chanser har du att bli sårad.
ju-fler-människor-bryr-dig-om-desto-fler-chanser-har-att-bli-sårad
Pride lockar fler hatare och ger färre vänner.
pride-lockar-fler-hatare-och-ger-färre-vänner
Som jag ser det. Ju fler människor hatar mig, desto färre människor jag måste behaga
som-jag-ser-det-ju-fler-människor-hatar-mig-desto-färre-människor-jag-måste-behaga
När det gäller att få saker gjorda, vi behöver färre arkitekter och fler murare -Colleen C Barrett
när-det-gäller-att-få-saker-gjorda-vi-behöver-färre-arkitekter-och-fler-murare
Stora själar är inte de som har färre passioner och fler förtjänster än andra, men endast de som har större mönster.
stora-själar-är-inte-de-som-har-färre-passioner-och-fler-förtjänster-än-andra-men-endast-de-som-har-större-mönster
Ive lärt sig att oavsett hur mycket jag bryr mig, vissa människor bara inte bryr sig tillbaka.
ive-lärt-sig-att-oavsett-hur-mycket-jag-bryr-mig-vissa-människor-bara-inte-bryr-sig-tillbaka