Fick ett problem med mig? Lös det. Tror jag trippin '? Knyta mina skor. Kan inte stå mig? Luta dig tillbaka ner. Kan inte möta mig? Vänd


fick-ett-problem-med-mig-lös-det-tror-jag-trippin-'-knyta-mina-skor-kan-inte-stå-mig-luta-dig-tillbaka-ner-kan-inte-mö-mig-vänd
fickettproblemmedmiglsdettrorjagtrippin'knytaminaskorkanintestålutadigtillbakanermtavändfick ettett problemproblem medmed miglös detjag trippintrippin? knytaknyta minamina skorkan inteinte ståstå migluta digdig tillbakatillbaka nerkan inteinte mötamöta migfick ett problemett problem medproblem med migtror jag trippinjag trippin? knyta minaknyta mina skorkan inte ståinte stå migluta dig tillbakadig tillbaka nerkan inte mötainte möta migfick ett problem medett problem med migtror jag trippin? knyta mina skorkan inte stå migluta dig tillbaka nerkan inte möta migfick ett problem med mig

Tanken att jag inte kan dela mina problem med andra människor gör mig inte ett skit om sina problem. -Chuck Palahniuk
tanken-att-jag-inte-kan-dela-mina-problem-med-andra-människor-gör-mig-inte-ett-skit-om-sina-problem
Hjälp mig om du kan, Im känsla ner och jag uppskattar att du är runt. Hjälp mig, få mina fötter tillbaka på marken.
hjälp-mig-om-kan-im-känsla-ner-och-jag-uppskattar-att-är-runt-hjälp-mig-få-mina-fötter-tillbaka-på-marken
Om du har ett problem med mig, text mig. Om du inte har mitt nummer än det betyder att du inte känner mig tillräckligt bra för att ha ett problem med mig
om-har-ett-problem-med-mig-text-mig-om-inte-har-mitt-nummer-än-det-betyder-att-inte-känner-mig-tillräckligt-bra-för-att-ha-ett-problem-med-mig
Du kan hata mig, men aldrig vara mig. Jag är mig själv och jag och du kan aldrig jämföra dig med mig. Du kan inte stava enormt utan mig
du-kan-hata-mig-men-aldrig-vara-mig-jag-är-mig-själv-och-jag-och-kan-aldrig-jämföra-dig-med-mig-du-kan-inte-stava-enormt-utan-mig
Du fick mig att gråta, du ljugit för mig, men jag kan inte stå för att säga adjö
du-fick-mig-att-grå-ljugit-för-mig-men-jag-kan-inte-stå-för-att-säga-adjö
Inte döma mig mina framgångar, döma mig av hur många gånger jag föll ner och kom tillbaka upp igen.
inte-dö-mig-mina-framgångar-dö-mig-av-hur-många-gånger-jag-föll-ner-och-kom-tillbaka-upp-igen