Först hålla fred med sig själv, då kan du också skapa fred i andra.


först-hålla-fred-med-sig-själv-då-kan-också-skapa-fred-i-andra
frsthållafredmedsigsjälvkanocksåskapaandraförst hållahålla fredfred medmed sigsig självdå kankan dudu ocksåockså skapaskapa fredfred iförst hålla fredhålla fred medfred med sigmed sig självdå kan dukan du ocksådu också skapaockså skapa fredskapa fred ifred i andraförst hålla fred medhålla fred med sigfred med sig självdå kan du ocksåkan du också skapadu också skapa fredockså skapa fred iskapa fred i andraförst hålla fred med sighålla fred med sig självdå kan du också skapakan du också skapa freddu också skapa fred iockså skapa fred i andra

Först hålla fred inom dig själv, då du kan även skapa fred i andra. -Thomas Kempis
först-hålla-fred-inom-dig-själv-då-kan-även-skapa-fred-i-andra
Försök att leva i fred oavsett vilket tryck, problem eller stress du står inför... Om du vill
försök-att-leva-i-fred-oavsett-vilket-tryck-problem-eller-stress-står-inför-om-vill-dö-i-fred-måste-först-leva-i-fred
Om du inte är i fred med dig själv, kan du inte vara i fred med någon annan. -Joyce Meyer
om-inte-är-i-fred-med-dig-själv-kan-inte-vara-i-fred-med-någon-annan
Om du är fred på dig själv, du är i fred med världen och allt verkar trevlig.
om-är-fred-på-dig-själv-är-i-fred-med-världen-och-allt-verkar-trevlig
Det kan aldrig bli fred mellan nationer tills det är först känt att verklig fred som ligger inom själar män.
det-kan-aldrig-bli-fred-mellan-nationer-tills-det-är-först-känt-att-verklig-fred-som-ligger-inom-själar-män
Vi utökar vår hand mot fred. Våra medarbetare har åtagit sig att fred. Vi vet att fred innebär smärtsamma kompromisser för båda sidor.
vi-utökar-vår-hand-fred-våra-medarbetare-har-åtagit-sig-att-fred-vi-vet-att-fred-innebär-smärtsamma-kompromisser-för-båda-sidor