Först hålla fred inom dig själv, då du kan även skapa fred i andra.


först-hålla-fred-inom-dig-själv-då-kan-även-skapa-fred-i-andra
thomas kempisfrsthållafredinomdigsjälvkanävenskapaandraförst hållahålla fredfred inominom digdig självdu kankan ävenäven skapaskapa fredfred iförst hålla fredhålla fred inomfred inom diginom dig självdå du kandu kan ävenkan även skapaäven skapa fredskapa fred ifred i andraförst hålla fred inomhålla fred inom digfred inom dig självdå du kan ävendu kan även skapakan även skapa fredäven skapa fred iskapa fred i andraförst hålla fred inom dighålla fred inom dig självdå du kan även skapadu kan även skapa fredkan även skapa fred iäven skapa fred i andra

Först hålla fred med sig själv, då kan du också skapa fred i andra.
först-hålla-fred-med-sig-själv-då-kan-också-skapa-fred-i-andra
Det kan aldrig bli fred mellan nationer tills det är först känt att verklig fred som ligger inom själar män.
det-kan-aldrig-bli-fred-mellan-nationer-tills-det-är-först-känt-att-verklig-fred-som-ligger-inom-själar-män
När du finna frid inom dig själv, blir du den typ av person som kan leva i fred med andra.
när-finna-frid-inom-dig-själv-blir-den-typ-av-person-som-kan-leva-i-fred-med-andra
Den frid som finns inom oss, måste vi upplever det. Och om vi söker fred utanför vi aldrig kommer att hitta fred inom.
den-frid-som-finns-inom-oss-måste-vi-upplever-det-och-om-vi-söker-fred-utanför-vi-aldrig-kommer-att-hitta-fred-inom
Försök att leva i fred oavsett vilket tryck, problem eller stress du står inför... Om du vill
försök-att-leva-i-fred-oavsett-vilket-tryck-problem-eller-stress-står-inför-om-vill-dö-i-fred-måste-först-leva-i-fred
Låt oss inte slåss för fred, låt oss hitta fred inom oss själva först. -Swami Satchidananda
låt-oss-inte-slåss-för-fred-låt-oss-hitta-fred-inom-oss-själva-först