För varje uppe är en ned, för varje rynka pannan det finns ett leende, för varje kväll finns det en dag och för varje problem finns det en väg.


för-varje-uppe-är-ned-för-varje-rynka-pannan-det-finns-ett-leende-för-varje-kväll-finns-det-dag-och-för-varje-problem-finns-det-väg
frvarjeuppeärnedfrrynkapannandetfinnsettleendekvälldagochproblemvägför varjevarje uppeuppe ären nedför varjevarje rynkarynka pannanpannan detdet finnsfinns ettett leendeför varjevarje kvällkväll finnsfinns detdet enen dagdag ochoch förför varjevarje problemproblem finnsfinns detdet enen vägför varje uppevarje uppe äruppe är enär en nedför varje rynkavarje rynka pannanrynka pannan detpannan det finnsdet finns ettfinns ett leendeför varje kvällvarje kväll finnskväll finns detfinns det endet en dagen dag ochdag och föroch för varjeför varje problemvarje problem finnsproblem finns detfinns det endet en vägför varje uppe ärvarje uppe är enuppe är en nedför varje rynka pannanvarje rynka pannan detrynka pannan det finnspannan det finns ettdet finns ett leendeför varje kväll finnsvarje kväll finns detkväll finns det enfinns det en dagdet en dag ochen dag och fördag och för varjeoch för varje problemför varje problem finnsvarje problem finns detproblem finns det enfinns det en vägför varje uppe är envarje uppe är en nedför varje rynka pannan detvarje rynka pannan det finnsrynka pannan det finns ettpannan det finns ett leendeför varje kväll finns detvarje kväll finns det enkväll finns det en dagfinns det en dag ochdet en dag och fören dag och för varjedag och för varje problemoch för varje problem finnsför varje problem finns detvarje problem finns det enproblem finns det en väg

För varje halv, finns det en helhet. För varje hand, det finns en för att hålla. För varje dikt, det finns en mening. Och varje chans börjar med tro. -Murali Iyengar
för-varje-halv-finns-det-helhet-för-varje-hand-det-finns-för-att-hålla-för-varje-dikt-det-finns-mening-och-varje-chans-börjar-med-tro
För varje fråga finns det ett svar. För varje problem, det finns en lösning. För allt annat, det finns en förklaring.
för-varje-fråga-finns-det-ett-svar-för-varje-problem-det-finns-lösning-för-allt-annat-det-finns-förklaring
I varje mörker, det finns ett ljus. I varje kamp, ​​finns det en väg. I varje tro, det finns ett hopp. -Anmol Andore
i-varje-mörker-det-finns-ett-ljus-i-varje-kamp-​​finns-det-väg-i-varje-tro-det-finns-ett-hopp
Gud har alltid något för dig, en nyckel för varje problem, ett ljus för varje skugga, en lättnad för varje sorg och en plan för varje morgon.
gud-har-alltid-något-för-dig-nyckel-för-varje-problem-ett-ljus-för-varje-skugga-lättnad-för-varje-sorg-och-plan-för-varje-morgon
Det finns alltid ett behov av bön varje sekund, minut och timme för varje ny dag. Det är därför Gud säger oss att be utan att upphöra. -Pauline Seaport
det-finns-alltid-ett-behov-av-bön-varje-sekund-minut-och-timme-för-varje-ny-dag-det-är-därför-gud-säger-oss-att-be-utan-att-upphöra
En rynka pannan, ett leende, ett skratt, kan ställa in dagens humör. Var dig själv varje dag och vakna upp med ett leende på läpparna.
en-rynka-pannan-ett-leende-ett-skratt-kan-ställa-in-dagens-humör-var-dig-själv-varje-dag-och-vakna-upp-med-ett-leende-på-läpparna