För att förstå vilken typ av människor måste man vara en prins, och att förstå vilken typ av prinsen, måste man vara av folket.


för-att-förstå-vilken-typ-av-människor-måste-man-vara-prins-och-att-förstå-vilken-typ-av-prinsen-måste-man-vara-av-folket
frattfrståvilkentypavmänniskormåstemanvaraprinsochprinsenfolketför attatt förståförstå vilkenvilken typtyp avav människormåste manman varavara enen prinsoch attatt förståförstå vilkenvilken typtyp avav prinsenmåste manman varavara avav folketför att förståatt förstå vilkenförstå vilken typvilken typ avtyp av människorav människor måstemänniskor måste manmåste man varaman vara envara en prinsoch att förståatt förstå vilkenförstå vilken typvilken typ avtyp av prinsenmåste man varaman vara avvara av folketför att förstå vilkenatt förstå vilken typförstå vilken typ avvilken typ av människortyp av människor måsteav människor måste manmänniskor måste man varamåste man vara enman vara en prinsoch att förstå vilkenatt förstå vilken typförstå vilken typ avvilken typ av prinsenmåste man vara avman vara av folketför att förstå vilken typatt förstå vilken typ avförstå vilken typ av människorvilken typ av människor måstetyp av människor måste manav människor måste man varamänniskor måste man vara enmåste man vara en prinsoch att förstå vilken typatt förstå vilken typ avförstå vilken typ av prinsenmåste man vara av folket

När man tittar in i hennes ögon, du vet vilken typ av människa du vill vara
när-man-tittar-in-i-hennes-ögon-vet-vilken-typ-av-människa-vill-vara
Jag är särskilt om vilken typ av musik som jag spela och sjunga, och det skulle vara på samma sätt om vilken typ av filmer som jag skulle göra.
jag-är-särskilt-om-vilken-typ-av-musik-som-jag-spela-och-sjunga-och-det-skulle-vara-på-samma-sätt-om-vilken-typ-av-filmer-som-jag-skulle-göra
För att förstå detta julskiva, måste man förstå vårt arbete
för-att-förstå-detta-julskiva-måste-man-förstå-vårt-arbete
Jag tittar på idrottare i alla sporter och försöka föreställa vilken typ av fotbollsspelare de skulle vara, vilken position de skulle spela och så vidare.
jag-tittar-på-idrottare-i-alla-sporter-och-försöka-föreställa-vilken-typ-av-fotbollsspelare-de-skulle-vara-vilken-position-de-skulle-spela-och
Livet kommer att bli mycket lättare när man kommer äntligen förstå vilken person att hålla och vem man ska släppa från ditt liv -Sushan R Sharma
livet-kommer-att-bli-mycket-lättare-när-man-kommer-äntligen-förstå-vilken-person-att-hålla-och-vem-man-ska-släppa-från-ditt-liv
Om depression kryper upp och måste mötas, lära sig något om vilken typ av odjuret: Du kan fly utan en mauling. -Dr RW Shepherd
om-depression-kryper-upp-och-måste-mötas-lära-sig-något-om-vilken-typ-av-odjuret-du-kan-fly-utan-mauling