För att bli framgångsrik i verkligheten, måste du först bli framgångsrik i ditt sinne.


för-att-bli-framgångsrik-i-verkligheten-måste-först-bli-framgångsrik-i-ditt-sinne
renee veldmanfrattbliframgångsrikverklighetenmåstefrstdittsinneför attatt blibli framgångsrikframgångsrik ii verklighetenmåste dudu förstförst blibli framgångsrikframgångsrik ii dittditt sinneför att bliatt bli framgångsrikbli framgångsrik iframgångsrik i verklighetenmåste du förstdu först bliförst bli framgångsrikbli framgångsrik iframgångsrik i ditti ditt sinneför att bli framgångsrikatt bli framgångsrik ibli framgångsrik i verklighetenmåste du först blidu först bli framgångsrikförst bli framgångsrik ibli framgångsrik i dittframgångsrik i ditt sinneför att bli framgångsrik iatt bli framgångsrik i verklighetenmåste du först bli framgångsrikdu först bli framgångsrik iförst bli framgångsrik i dittbli framgångsrik i ditt sinne

För att bli framgångsrik, måste du Family & Friends, men för att vara mycket framgångsrik, måste du Fiender och konkurrenter...!
för-att-bli-framgångsrik-måste-family-friends-men-för-att-vara-mycket-framgångsrik-måste-fiender-och-konkurrenter
För att bli framgångsrik, är det första du ska göra för att bli kär i ditt arbete. -Syster Mary Lauretta
för-att-bli-framgångsrik-är-det-första-ska-göra-för-att-bli-kär-i-ditt-arbete
Om du vill bli framgångsrik, måste du respektera en regel, aldrig ljuga för dig själv. -Melchor Lim
om-vill-bli-framgångsrik-måste-respektera-regel-aldrig-ljuga-för-dig-själv
Om du vill bli framgångsrik måste du antingen ha en chans eller ta en.
om-vill-bli-framgångsrik-måste-antingen-ha-chans-eller
För att du ska bli framgångsrik måste uppoffringar göras. Det är bättre att de är tillverkade av andra, men inte är fallet, måste du göra dem själv.
för-att-ska-bli-framgångsrik-måste-uppoffringar-göras-det-är-bättre-att-de-är-tillverkade-av-andra-men-inte-är-fallet-måste-göra-dem
För att bli framgångsrik, är den första sak att göra kär i ditt arbete.
för-att-bli-framgångsrik-är-den-första-sak-att-göra-kär-i-ditt-arbete