Förändring är oundviklig, med undantag från automater.


förändring-är-oundviklig-med-undantag-från-automater
frändringäroundvikligmedundantagfrånautomaterförändring ärär oundvikligmed undantagundantag frånfrån automaterförändring är oundvikligmed undantag frånundantag från automatermed undantag från automater

Förändring är oundviklig, med undantag från en automat.Som med allt skapande, är förändring oundviklig.I ett progressivt land förändring är konstant; förändring är oundviklig.I en värld där förändring är oundviklig och kontinuerlig är nödvändigt för överlevnad behovet av att uppnå denna förändring utan våld.Förändring är oundviklig. Förändring är konstantFörändring är oundviklig, tillväxt är avsiktligt.