Existerar inte min uppfattning om den ideala sexualupplysning webbplats.


existerar-inte-min-uppfattning-om-den-ideala-sexualupplysning-webbplats
existerarinteminuppfattningomdenidealasexualupplysningwebbplatsexisterar inteinte minmin uppfattninguppfattning omom denden idealaideala sexualupplysningsexualupplysning webbplatsexisterar inte mininte min uppfattningmin uppfattning omuppfattning om denom den idealaden ideala sexualupplysningideala sexualupplysning webbplatsexisterar inte min uppfattninginte min uppfattning ommin uppfattning om denuppfattning om den idealaom den ideala sexualupplysningden ideala sexualupplysning webbplatsexisterar inte min uppfattning ominte min uppfattning om denmin uppfattning om den idealauppfattning om den ideala sexualupplysningom den ideala sexualupplysning webbplats

Den mänskliga själen har ännu större behov av den ideala än den verkliga. Det är av den verkliga att vi existerar; det är genom ideal som vi lever.Stora passioner, min kära, inte existerar: de är liars fantasier. Vad existerar är små kärleks som kan pågå under en kortare eller längre tid.Verkligheten inte överensstämmer med den ideala, men bekräftar det.Den ideala man förstår varje ord hans fru säger inte.Permanent framgång kan inte uppnås annat än genom oupphörliga intellektuellt arbete, alltid inspirerad av den idealaVisdom tillhör den intellektuella uppfattning av saker eviga; till kunskap, rationell uppfattning av saker temporal.