Ett rikt liv är ett resultat av att berika andras liv.


ett-rikt-liv-är-ett-resultat-av-att-berika-andras-liv
alexander den heijerettriktlivärettresultatavattberikaandraslivett riktrikt livliv ärär ettett resultatresultat avav attatt berikaandras livett rikt livrikt liv ärliv är ettär ett resultatett resultat avresultat av attav att berikaatt berika andrasberika andras livett rikt liv ärrikt liv är ettliv är ett resultatär ett resultat avett resultat av attresultat av att berikaav att berika andrasatt berika andras livett rikt liv är ettrikt liv är ett resultatliv är ett resultat avär ett resultat av attett resultat av att berikaresultat av att berika andrasav att berika andras liv

Hemligheten till ett rikt liv är att ha fler början än ändelser. -Anurag Prakash Ray
hemligheten-till-ett-rikt-liv-är-att-ha-fler-början-än-ändelser
Uppfattningen om fattigdom som moraliskt oacceptabelt i ett rikt samhälle måste invänta framväxten av ett rikt samhälle -Nathan Rosenberg
uppfattningen-om-fattigdom-som-moraliskt-oacceptabelt-i-ett-rikt-samhälle-måste-invänta-framväxten-av-ett-rikt-samhälle
Ett liv i framgång och prestation är ett direkt resultat av att utnyttja kraften i positivt tänkande. -Senora Roy
ett-liv-i-framgång-och-prestation-är-ett-direkt-resultat-av-att-utnyttja-kraften-i-positivt-tänkande
Drömmar är orealistiska, opraktiska, krävande - och absolut nödvändigt att leva ett rikt och meningsfullt liv. -Ralph Marston
drömmar-är-orealistiska-opraktiska-krävande-och-absolut-nödvändigt-att-leva-ett-rikt-och-meningsfullt-liv
Ditt liv är ett resultat av de val du gör, om du inte gillar ditt liv är det dags att börja göra bättre val.
ditt-liv-är-ett-resultat-av-de-val-gör-om-inte-gillar-ditt-liv-är-det-dags-att-börja-göra-bättre-val
Allt i ditt liv är en återspegling av ett val du har gjort om du vill ha ett annat resultat göra ett annat val
allt-i-ditt-liv-är-återspegling-av-ett-val-har-gjort-om-vill-ha-ett-annat-resultat-göra-ett-annat-val