Ett filosofiskt problem har formen: Jag vet inte min väg om.


ett-filosofiskt-problem-har-formen-jag-vet-inte-min-väg-om
ludwig wittgensteinettfilosofisktproblemharformenjagvetinteminvägomett filosofisktfilosofiskt problemproblem harhar formenjag vetvet inteinte minmin vägväg omett filosofiskt problemfilosofiskt problem harproblem har formenjag vet intevet inte mininte min vägmin väg omett filosofiskt problem harfilosofiskt problem har formenjag vet inte minvet inte min väginte min väg omett filosofiskt problem har formenjag vet inte min vägvet inte min väg om

Jag har inte ett inställningproblem. Du har ett problem med min inställning, och det är inte mitt problem.Jag har inte en attityd problem, har du problem med min inställning. Det är ditt problem, inte mitt...Om du inte har ett problem gå ut ur mitt liv, då jag inte har ett problem att stänga dörren bakom dig ett byte av lås.Jag vet faktiskt inte har en attityd problem. Du har en uppfattning problem.Jag fungerar som en sådan glad person. Men innerst inne är jag inte. Jag vet att folk har det värre än mig, men jag har fortfarande problem med min egen.Jag ser min väg men jag vet inte var det inte leder vet vart jag ska är det som inspirerar mig att resa det