Ett dåligt förhållande är som gamla program, dags för en uppgradering.


ett-dåligt-förhållande-är-som-gamla-program-dags-för-uppgradering
ettdåligtfrhållandeärsomgamlaprogramdagsfruppgraderingett dåligtdåligt förhållandeförhållande ärär somsom gamlagamla programdags förför enen uppgraderingett dåligt förhållandedåligt förhållande ärförhållande är somär som gamlasom gamla programdags för enför en uppgraderingett dåligt förhållande ärdåligt förhållande är somförhållande är som gamlaär som gamla programdags för en uppgraderingett dåligt förhållande är somdåligt förhållande är som gamlaförhållande är som gamla program

En riktig kvinna vet att en människas respekt och lojalitet är inte en uppgradering i ett förhållande, men ett kravMen aktiv programmering består av utformningen av nya program, snarare än betraktandet av gamla program.Tidningen passar läsarens program medan lyssnaren måste passa program program.Kanske mest som man kan förvänta sig ett förhållande som går dåligt är att komma ut ur den med några bra låtar.Det är dags att gå vidare om du inte får så mycket uppmärksamhet som du önskar. Det finns inget värre än att känna ensam i ett förhållande.Gamla människor älskar att ge goda råd; det kompenserar dem för deras oförmåga att ett dåligt exempel.