Etik är inte definierbar, är inte genomförbart, eftersom det inte är medveten; det handlar inte bara vårt tänkande, men också vår känsla.


etik-är-inte-definierbar-är-inte-genomförbart-eftersom-det-inte-är-medveten-det-handlar-inte-bara-vårt-tänkande-men-också-vår-känsla
valdemar w setzeretikärintedefinierbargenomfrbarteftersomdetmedvetenhandlarbaravårttänkandemenocksåvårkänslaetik ärär inteinte definierbarär inteinte genomförbarteftersom detdet inteinte ärär medvetendet handlarhandlar inteinte barabara vårtvårt tänkandemen ocksåockså vårvår känslaetik är inteär inte definierbarär inte genomförbarteftersom det intedet inte ärinte är medvetendet handlar intehandlar inte barainte bara vårtbara vårt tänkandemen också vårockså vår känslaetik är inte definierbareftersom det inte ärdet inte är medvetendet handlar inte barahandlar inte bara vårtinte bara vårt tänkandemen också vår känslaeftersom det inte är medvetendet handlar inte bara vårthandlar inte bara vårt tänkande

Världen som vi har skapat det är en process av vårt tänkande. Det kan inte ändras utan att ändra vårt tänkande. -Albert Einstein
världen-som-vi-har-skapat-det-är-process-av-vårt-tänkande-det-kan-inte-ändras-utan-att-ändra-vårt-tänkande
Världen som vi skapat den är resultatet av vårt tänkande. Den kan inte förändras om inte vi förändrar vårt tänkande. -Albert Einstein
världen-som-vi-skapat-den-är-resultatet-av-vårt-tänkande-den-kan-inte-förändras-om-inte-vi-förändrar-vårt-tänkande
Det handlar inte bara om den tid vi är tillsammans men också om de tider då vi är inte tillsammans. Vikten är känd av de människor som missade.
det-handlar-inte-bara-om-den-tid-vi-är-tillsammans-men-också-om-de-tider-då-vi-är-inte-tillsammans-vikten-är-känd-av-de-människor-som-missade
Vår verksamhet handlar om teknik, ja. Men det handlar också om verksamheten och kundrelationer.
vår-verksamhet-handlar-om-teknik-ja-men-det-handlar-också-om-verksamheten-och-kundrelationer
Det handlar inte bara om de goda tiderna du har, det handlar också om de hinder du kan gå igenom tillsammans och fortfarande säga jag älskar dig i slutändan.
det-handlar-inte-bara-om-de-goda-tiderna-har-det-handlar-också-om-de-hinder-kan-gå-igenom-tillsammans-och-fortfarande-säga-jag-älskar-dig-i
Utbildning är inte bara en stege av möjligheter, men det är också en investering i vår framtid.
utbildning-är-inte-bara-stege-av-möjligheter-men-det-är-också-investering-i-vår-framtid