Enkla nöjen är alltid den sista tillflykt komplexet


enkla-nöjen-är-alltid-den-sista-tillflykt-komplexet
oscar wildeenklanjenäralltiddensistatillflyktkomplexetenkla nöjennöjen ärär alltidalltid denden sistasista tillflykttillflykt komplexetenkla nöjen ärnöjen är alltidär alltid denalltid den sistaden sista tillflyktsista tillflykt komplexetenkla nöjen är alltidnöjen är alltid denär alltid den sistaalltid den sista tillflyktden sista tillflykt komplexetenkla nöjen är alltid dennöjen är alltid den sistaär alltid den sista tillflyktalltid den sista tillflykt komplexet

Tur är alltid den sista tillflykt lättja och inkompetens. -James Cash Penney
tur-är-alltid-den-sista-tillflykt-lättja-och-inkompetens
Sex är den sista tillflykt eländig -Quentin Crisp
sex-är-den-sista-tillflykt-eländig
Konsekvens är den sista tillflykt fantasilöst. -Oscar Wilde
konsekvens-är-den-sista-tillflykt-fantasilöst
Ambition är den sista tillflykt misslyckande -Oscar Wilde
ambition-är-den-sista-tillflykt-misslyckande
Samtal om vädret är den sista tillflykt fantasilöst. -Oscar Wilde
samtal-om-vädret-är-den-sista-tillflykt-fantasilöst
Komedi är den sista tillflykt frireligiösa sinnet -Gilbert Seldes
komedi-är-den-sista-tillflykt-frireligiö-sinnet