Enda liv är ingen dramatik med pojkvänner och tillhörande dramer.


enda-liv-är-ingen-dramatik-med-pojkvänner-och-tillhörande-dramer
endaliväringendramatikmedpojkvännerochtillhrandedramerenda livliv ärär ingeningen dramatikdramatik medmed pojkvännerpojkvänner ochoch tillhörandetillhörande dramerenda liv ärliv är ingenär ingen dramatikingen dramatik meddramatik med pojkvännermed pojkvänner ochpojkvänner och tillhörandeoch tillhörande dramerenda liv är ingenliv är ingen dramatikär ingen dramatik medingen dramatik med pojkvännerdramatik med pojkvänner ochmed pojkvänner och tillhörandepojkvänner och tillhörande dramerenda liv är ingen dramatikliv är ingen dramatik medär ingen dramatik med pojkvänneringen dramatik med pojkvänner ochdramatik med pojkvänner och tillhörandemed pojkvänner och tillhörande dramer

Enda liv är lite ensam men det har varit en av de lyckligaste tiden i mitt liv. Inga argument, ingen dramatik, ingen stress bara ren lycka.
enda-liv-är-lite-ensam-men-det-har-varit-av-de-lyckligaste-tiden-i-mitt-liv-inga-argument-ingen-dramatik-ingen-stress-bara-ren-lycka
Så låter komma överens här, just nu: Inga sidofrågor. Ingen dramatik. Passera löneskatt skär utan dröjsmål. -Barack Obama
så-låter-komma-överens-här-just-nu-inga-sidofrågor-ingen-dramatik-passera-löneskatt-skär-utan-dröjsmål
Folk vill inte att deras liv fast ingen vill deras problem löst sina dramer sina distraktioner sina historier löst deras mässar saneras
folk-vill-inte-att-deras-liv-fast-ingen-vill-deras-problem-löst-sina-dramer-sina-distraktioner-sina-historier-löst-deras-mässar-saneras
Du älskar gotta vara singel. Inga heartbreaks, ingen dramatik, inga problem.
du-älskar-gotta-vara-singel-inga-heartbreaks-ingen-dramatik-inga-problem
När du är ung du har inga bekymmer, ingen dramatik, bara din fantasi. Det är det bästa!
när-är-ung-har-inga-bekymmer-ingen-dramatik-bara-din-fantasi-det-är-det-bästa
Jag gjorde en hel del 8mm filmer, eftersom jag var tolv, göra små dramer och komedier med grann barnen.
jag-gjorde-hel-del-8mm-filmer-eftersom-jag-var-tolv-göra-små-dramer-och-komedier-med-grann-barnen